O NÁS

O NÁS

OBRAZ – Obránci zvířat je nezisková organizace založená za účelem aktivní a efektivní ochrany zvířat. Naší vizí je společnost, která nebude zvířata vnímat jako zdroje lidského užitku, ale jako živé bytosti s vlastními zájmy, které mají být z etických důvodů respektovány. Jsme si vědomi toho, že se jedná o vizi současné situaci velmi vzdálenou, proto se ve své praktické činnosti hodláme zaměřit na dílčí kroky, kterými lze současný přístup společnosti ke zvířatům zlepšovat a postupně přibližovat naší dlouhodobé vizi.

Inspirací pro vznik Obrazu byla dlouholetá práce hnutí za ochranu zvířat v Rakousku, zejména pak spolku VGT – Verein gegen Tierfabriken. Věříme tomu, že hmatatelných úspěchů na poli ochrany zvířat nelze dosáhnout pouhou prací několika lidí od stolu, k jejich dosažení je potřeba vybudovat silné hnutí mnoha motivovaných aktivistů. Naší ambicí tak je vybudovat organizaci, která dokáže do kampaní pro zvířata smysluplně zapojit velký počet lidí a vytvořit tak početnou základnu aktivních členů, kteří budou organizaci spolutvořit a cítit se její plnohodnotnou součástí.

OBRAZ se zaměřuje nejen na vzdělávání jednotlivců, ale též na prosazování legislativních změn a dalších systémových reforem. První významnou iniciativou, kterou jsme v této oblasti úspěšně vyvinuli, byla kampaň za zákaz kožešinových farem v České republice. Při své činnosti se hlásíme bezvýhradně k principu nenásilí a respektu k demokratickým hodnotám, které považujeme za základ jakéhokoli legitimního úsilí za společenskou změnu k lepšímu.

NAŠI LIDÉ

Marek Voršilka
předseda
776 053 932
marek.vorsilka@obrancizvirat.cz

Jana Menčíková
místopředsedkyně
776 185 966
jana.mencikova@obrancizvirat.cz

Ivo Krajc
Koordinátor korporátních vztahů; PR koordinátor
792 291 651
ivo.krajc@obrancizvirat.cz

Marianna Slováková
koordinátorka projektu Rostlinně.cz
732 861 669
marianna.slovakova@rostlinne.cz

Barbora Trnková
koordinátorka Obránců zvířat
732 838 142
barbora.trnkova@obrancizvirat.cz

Hana Starostová
členka předsednictva
604 226 371
hana.starostova@obrancizvirat.cz

REGIONÁLNÍ SKUPINY

Praha

Monika Urbanová
vedoucí regionální skupiny
775 962 312
monika.urbanova@obrancizvirat.cz

Brno

Lukáš Novosad
vedoucí regionální skupiny
774 514 566
lukas.novosad@obrancizvirat.cz

Ostrava

Pavel Roreček
vedoucí regionální skupiny
777 483 436
pavel.rorecek@obrancizvirat.cz

Liberec

Veronika Hlavatá
vedoucí regionální skupiny
739 367 206
veronika.hlavata@obrancizvirat.cz

Plzeň

Martina Hanzlíčková
vedoucí regionální skupiny
720 203 078
martina.hanzlickova@obrancizvirat.cz

Hradec Králové

Jana Menčíková
vedoucí regionální skupiny
776 185 966
jana.mencikova@obrancizvirat.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVY

KONTAKT

A co uděláte Vy?

CHCI LEPŠÍ SVĚT PRO ZVÍŘATA

Zůstaňte v kontaktu a my Vám dáme vědět, kdykoli bude Váš hlas znovu potřeba.
Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Více informací, jak zacházíme s Vašimi daty, najdete v tomto dokumentu.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ

Váš dar pomůže vytvořit lepší budoucnost
pro zvířata.