Akční centrum Obránců zvířat

“Chtěl bych pomáhat zvířatům.”

“Já bych pro zvířata udělala první poslední.”

“Mně přijde, že mám zvířata radši než lidi.”

Poznáváte se?

Máte chuť a odhodlání “něco” udělat?
Cílem akčního centra je pomoct Vám se rozhodnout,
jaký způsob pomoci zvířatům je pro Vás právě v tuto chvíli nejlepší.
Přejeme příjemné vyplňování!

Ps.:

Otázky prosím vyplňujte podle momentální situace. Právě teď a tady nás zajímáte Vy osobně, ne Vaše pomyslné ideální já. Počítat s Vámi ale budeme i do budoucna a Vaše volby budete mít možnost pravidelně upravovat.

1. krok ze 3

Odpovězte prosím pravdivě na následující otázky. Nezabere Vám to déle než 5 minut.
Odpovědi volte přesunutím posuvníku doprava či doleva, podle toho, které variantě se více blížíte. Jednotlivé odpovědi se nikam neukládají, pouze Váš výsledek:)

Místo v kalendáři

KOLIK MÁTE VOLNÉHO ČASU?

Práce, koníčky, přátelé, partner a mazlíčci… Zkuste na ose od 1 do 20 ukázat, kolik hodin by se Vám dlouhodobě podařilo zařadit mezi všechny důležité aspekty Vašeho života:

Míň než hodinu týdně
Víc než 20 hodin týdně

Životní styl

POMOC ZVÍŘATŮM MŮŽE BÝT OKRAJOVÝM ZÁJMEM I SMYSLEM ŽIVOTA. JAK TO MÁTE VY?

Ruku k dílu lze přiložit nárazově nebo soustavnou prací. Ke kterému výroku se nejvíc přikláníte?

Svůj život už mám zařízený. Pomůžu občas, když zrovna budu moci.
Aktivismus a dobrovolnictví je můj životní styl, jdu do toho naplno.

Peníze

ZÁKLAD JE, ABY SE DOBŘE DAŘILO VÁM - PAK MŮŽETE PODPOŘIT OSTATNÍ. JAK SE MÁTE?

Chleba se solí, masáže, lanýže a další věci, co si (ne)můžete dovolit. Finančně na tom běžně jste takto:

Třu bídu s nouzí.
Dobře. Co chci, to si koupím.

2. krok ze 3

Odpovězte prosím pravdivě na následující otázky. Nezabere Vám to déle než 5 minut.
Odpovědi volte nastavením posuvníku doprava či doleva, podle toho, které variantě se více blížíte.

Způsob pomoci

ŠÍŘENÍ ZÁBĚRŮ Z VELKOCHOVŮ, LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, OSVĚTA, PROPAGACE DOBRÉHO ROSTLINNÉHO JÍDLA A DOSTUPNOSTI ROSTLINNÝCH ALTERNATIV. K ČEMU VÁS TO TÁHNE?

Způsobů, jak snížit utrpení zvířat, je mnoho, a žádný není jediný správný. Kterým směrem se chcete zkusit vydat Vy?

Chci lidem spíš ukazovat pravdu o týrání zvířat ve velkochovech.
Chci lidi spíš inspirovat rostlinným jídlem.

Offline / Online

CHOZENÍ NA SCHŮZKY, OSLOVOVÁNÍ KOLEMJDOUCÍCH, PSANÍ E-MAILŮ, KOMENTÁŘE NA FACEBOOKU. CO SI VYBRAT?

Zamyslete se nad svým způsobem komunikace s lidmi. Doporučujeme vybrat si aktivitu, která je pro Vás příjemnější:

Jdu s kůží na trh. Jedu v lidech. Fyzicky a po telefonu.
Co je na netu, to se počítá. Preferuju online prostředí.

3. krok ze 3

Odpovězte prosím pravdivě na následující otázky. Nezabere Vám to déle než 5 minut.
Odpovědi volte nastavením posuvníku doprava či doleva, podle toho, které variantě se více blížíte.

Lokálky a region

POŘÁDAT PROMÍTÁNÍ, DEMONSTRACE, CHODIT DO MĚSTA SE STÁNKEM NEBO ROZDÁVAT LETÁKY. ALE KDE?

Když se Vás zeptám, kde žijete, odpověď bude:

V Brně
V Liberci
V Ostravě
V Praze
Žiju jinde

Telefonování

VYTÁČENÍ, VOLÁNÍ, MLUVENÍ S DÁRCI, MLUVENÍ S PŘÍZNIVCI, ŽÁDÁNÍ O PENÍZE. NENÍ PRÁVĚ TOHLE TO PRAVÉ PRO VÁS?

Povídání si s lidmi po telefonu je klíčová pozice v týmu OBRAZu. Jak Vám to zní?

Telefonování je moje noční můra!
Dejte mi čísla a jdu na to!

O VÁS

Je potřeba vyplnit Vaše jméno.

Je potřeba vyplnit Vaše jméno.

Je potřeba vyplnit Váš telefon.

Je potřeba vyplnit Váš e-mail.

Řekněte nám o sobě víc

Řekněte nám, čím se zabýváte, ať můžete pomoci zvířatům v tu pravou chvíli.

Poznámka:

MÁTE HOTOVO

Co je právě teď pro Vás nejvhodnější?

Nic, zkuste to příště:)

Prosím vraťte se, až si vyčleníte víc místa v kalendáři.

Dárce

Dárcovství je formou aktivismu!

Zvířecí spojka

Rychlá a praktická online pomoc s kampaněmi!

Připojte se k Rostlinně

On i off-line dobrovolnické role v Rostlinně pro Vás!

Připojte se k OBRAZu a Rostlinně

Vyberte si dobrovolnickou roli z obou našich projektů!

Připojte se k OBRAZu

On i off-line obrazácké dobrovolnické role pro Vás!

Rostlinně ambasador

Chcí víc než hranolky s kečupem!

Regionální skupina

Za zvířata se postavím i mimo virtuální prostor!

Sólo aktivista

Za zvířata se postavím i mimo virtuální prostor!

Volavka

Povídat, naslouchat a o dary žádat!

Instrukce a odkazy k jednotlivým možnostem zapojení jsme Vám právě poslali na e-mail. Běžte se na něj podívat!

Můj výběr

kalendář:
život:
peníze:
způsob:
online:
region:
telefon: