PETICE PROTI MNOŽÍRNÁM PSŮ

My, níže podepsaní, požadujeme, aby byla přijata zásadní opatření proti rozmachu tzv. psích množíren na území České republiky. Zejména žádáme:

1. Úpravu příslušné legislativy tak, aby stanovovala přesné minimální parametry pro chovy psů, které budou respektovat jejich pohybové, sociální a zdravotní potřeby a budou tak neslučitelné s bezohlednou masovou produkcí.

2. Přísný dohled nad plněním registrační povinnosti chovatelů a účinnou spolupráci mezi jednotlivými státními orgány (Státní veterinární správa, živnostenské úřady, finanční úřady, Policie ČR, atd.) při odhalování a potírání černých chovů.

3. Efektivní kontrolní činnost Státní veterinární správy spočívající zejména v provádění pravidelných a důkladných kontrol bez předchozího ohlášení.

Podepsat petici

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Více informací, jak zacházíme s vašimi daty, najdete v tomto dokumentu.
Chci bránit zvířata i v budoucnu (dáme Vám vědět, kdykoli bude potřeba).