Selhávající kontrola

V létě 2016 medializovalo Ministerstvo zemědělství novelu zákona, která má zavedením povinné registrace u veterinární správy “zarazit množírny psů”. Ve skutečnosti tato novela pouze rozšiřuje již existující registrační povinnost podnikatelů na nepodnikatele, kteří chovají více než pět fenek. Množírny jsou však ze své podstaty podnikatelskou činností, a tudíž se z hlediska zákonných povinností pro ně nic nemění. Předmětná novela tedy může pomoci leda v sankcionování již odhalených množíren, těžko však dokáže množírenský byznys jako takový zastavit.

Dle § 13a zákona č. 246/1992, na ochranu zvířat proti týrání, mají všichni živnostníci chovající zvířata pro zájmové chovy povinnost oznámit svou činnost příslušné krajské veterinární správě. Dle zákona o svobodném přístupu k informacím OBRAZ zjistil, že v celé ČR je takto registrováno pouhých 54 chovatelů psů. Z toho je na první pohled evidentní, že většina komerčních chovatelů psů tuto registrační povinnost nedodržuje. Dle statistikých údajů živnostenského rejstříku je přitom v Česku registrováno 1739 subjektů s vázanou živností “Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy”, která se zcela překrývá se zmíněnou registrační povinností, a ještě mnohem více lze očekávat subjektů s volnou živností “Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)”. Prověření těchto osob by mělo být prvním krokem k účinné dozorové činnosti Státní veterinární správy.

Dalším palčivým problémem je přetrvávající praxe, při které jsou veterinární kontroly dopředu ohlašovány. Množitel tak má dost času se na kontrolu připravit a zvířata – třeba jen na dobu kontroly – odvézt pryč, přesně jak se stalo v kauze Telice.