Nekupuj, adoptuj

V přirozenosti psa je být součástí vlastní smečky, a tím není myšlena pouze smečka psů. Smečkou je pro psa i jeho rodina, která může být tvořena výhradně lidmi. V kotci v útulku je však tato jeho přirozenost narušena. Byť je v útulcích o zvířata dobře postaráno, nikdy nenahradí skutečný domov. Krom toho je poslední dobou velkým problémem omezená kapacita těchto zařízení. Nechtěných zvířat, která je potřeba do útulku umístit je stále více a více, přičemž negativně k tomu přispívá jejich nekontrolované množení.

Proč adoptovat? Primárně tím, že si osvojíte zvíře z útulku, uděláte dobrý skutek. Zajistíte hezčí a plnohodnotný život osamocenému zvířeti, jehož vděk Vás bude provázet po celou dobu společného soužití. A to není málo!

Pomůžete při řešení nedostatečných kapacit v útulcích pro opuštěná zvířata. V současné době jsou v útulcích tisíce zvířat, která třeba i celá léta čekají na nový domov a negativně se to projevuje na jejich psychickém i fyzickém zdraví.

Dalším a neméně podstatným pozitivem je fakt, že adopcí zvířete z útulku nepodporujete množitele a v konečném důsledku týrání zvířat. Útulek je tím pravým místem pro Vás i v případě, že si přejete osvojit štěně či kotě, protože se zde nachází zvířata různého věku, od mláďat až po starší veterány.

A nakonec při pořízení zvířete z útulku získáte pravdivé informace o jeho momentálním stavu a povaze. Takové skutečnosti Vám umožní zhodnotit, zda jste schopni se o zvíře postarat, dát mu, co potřebuje a jestli vyhovuje Vašemu běžnému způsobu života a tudíž nebude společné soužití noční můrou pro obě strany.