Život činčil

Činčila je hlodavec pocházející z And v Jižní Americe. V přírodě je to silně sociální zvíře, které žije v obrovských koloniích. Činčila je aktivní v noci. Je pro ně charakteristické čištění srsti písečnými koupelemi. Máme jen málo znalostí o přirozeném životě těchto zvířat. Bohužel ve volné přírodě žije již jen posledních několik tisíc jedinců, zbytek byl člověkem vyhuben.

I činčily trpí nevhodnými podmínkami chovu na farmách. Malé a holé klece jsou umístěny v krytých prostorách. V chovné skupině je vždy jeden samec a nejčastěji čtyři až šest samic. V přírodě se jedná o zvířata s velkým rozsahem pohybu, takže nedostatečná velikost klecí má vliv na jejich pohodu. Důležitým rozměrem klece pro činčily je výška, která musí činit minimálně 100 cm. Je-li činčila vyrušena, vyskakuje do výšky. Pokud není klec dostatečně vysoká, dochází k poranění v důsledku prudkého nárazu na strop klece. Z nedostatku podnětů a stresu dochází u činčil k sebepoškozování a stereotypnímu chování, kterým tato zvířata tráví až pětinu aktivní doby. Až 30% činčil ve faremních chovech má okousanou kožešinu.

Činčily jsou nejčastěji usmrcovány zlomením vazu, kdy jsou předtím omráčeny chloroformem.