Veřejné mínění

Průzkumy veřejného mínění jednoznačně ukazují, že česká společnost si přeje zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat. Nejnovější reprezentativní výzkum provedla agentura Focus na popud organizace Svoboda zvířat. Průzkum probíhal od 24. března do 5. dubna 2017 na vzorku 1035 respondentů. 83 % lidí se vyslovilo pro zákaz chovu kožešinových zvířat. Toto číslo jasně ukazuje, že existence kožešinových farem je v rozporu s přáním českých občanů.