Legislativa

Kožešinová zvířata jsou klasifikována jako hospodářská zvířata, příp. jako zvířata chovaná v zájmovém chovu. Faremní chov kožešinových zvířat v České republice je upravován jak legislativou České republiky, takprávními předpisy Evropské unie. Konkrétní podmínky chovu kožešinových zvířat jsou upraveny v §13 vyhlášky č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat. Ta kopíruje obecné požadavky Evropské dohody o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely a upravuje parametry, uspořádání, provedení a údržbu zařízení pro chov včetně velikosti ustájení.

Vyhláška stanovuje pro norky a fretky minimální plochu ustájení pro jedno dospělé zvíře, pro dvě mláďata po odstavu a pro samici s mláďaty na 0,255 m2 (bez budníku). Minimální výška klece musí být 45 cm.

Pro lišky stanovuje vyhláška minimální rozměr plochy na 0,8 m2 pro jedno dospělé zvíře, 1,2 m2 pro dvě mláďata po odstavu a 2 m2 pro samici s mláďaty. Minimální výška klece musí být 70 cm.

Minimální rozměry klecí pro činčily jsou 0,5 m2 pro dvě dospělá zvířata a pro samici s mláďaty a 0,333 m2 pro mládě po odstavu. Minimální výška klece musí být 100 cm.