Historie chovů v ČR

První kožešinová farma vznikla v roce 1924 s třemi páry lišek stříbrných dovezených z Kanady. Výraznější rozvoj začal až ve 30. letech 20. století.  V roce 1934 již bylo v bývalé Československé republice 50 kožešinových farem, převážně se jednalo o soukromé chovy, které se nacházely prakticky na celém území Čech a Moravy. Z počátku se na všech farmách chovaly jen lišky stříbrné, ale téměř současně s nimi byl zahájen i chov norků. V 50. letech začaly vznikat velké státní a družstevní chovy norků a lišek, v 80. letech se k nim přidaly také činčily. Podstatný rozmach zaznamenaly chovy v 60. až 80. letech, kdy vznikaly několikatisícové farmy chovných zvířat. Značný podíl na tom měl bývalý národní podnik KARA, který byl hlavním výkupcem surových kožek. Ten také založil dvě v té době početně největší farmy v celé ČSSR. Po roce 1989 docházelo ke změně organizace chovů. Farmy postupně přecházely zpět do soukromého vlastnictví. Také se snížil počet chovaných druhů. Úplně zanikly chovy kun, mývalů a psíků mývalovitých. K 31.12.2015 bylo na území České republiky registrováno 9 kožešinových farem lišek a norků.