Farmy v ČR

V České republice je v současné době registrovaných 9 kožešinových farem. O pěti z nich můžeme mluvit jako o větších, jejich kapacita překračuje 1 500 zvířat. Chovanými zvířaty jsou převážně lišky a norci, výjimečně i fretky. Farmy činčil se v posledních letech přeorientovaly na odchov pro pet shopy. Počet zvířat chovaných v celé České republice na kožešinových farmách se v roce 2015 pohyboval kolem 20 000. Toto číslo je orientační, vychází z čísel při dni kontroly Státní veterinární správy. Počet zvířat během roku výrazně kolísá, závisí na porodnosti, úhynech či usmrceních. V posledních letech zaniklo několik kožešinových farem. Zhoršující se ekonomická situace chovatelů znamená také zhoršující se „péči“ o zvířata. Zvířata na farmách trpí v nevyhovujících podmínkách. Jsou držena v příliš malých a nevhodných klecích, které jim neumožňují projevovat jejich přirozené chování. Podmínky nevyhovující etologii těchto divokých zvířat mají za následek zranění, onemocnění a různé poruchy chování jako je např. stereotypie nebo sebepoškozující chování. Zvířata jsou na farmách usmrcována, když jim není ani rok. Norci jsou zabíjeni výfukovými plyny, lišky elektrickým proudem, činčily zlomením vazu.